• Uncategorized

  Ett av de äldsta yrkena 

  Snickare är ett av de äldsta yrkena i världen och har genomgått betydande förändringar genom tiderna. I Sverige har snickarens roll, och även ADDIS, utvecklats från att vara en hantverkare som arbetade med trä till en modern profession med avancerad teknik och specialiserade färdigheter. Redaktionen har fördjupat sig i historien och nutiden för detta fascinerande yrke för att dela med sig av insikter om när och varför man kan behöva en snickare.

  Historiskt sett har snickare i Sverige haft en central roll i byggandet av hus och strukturer. Innan industrialiseringen var timmermän de som behärskade konsten att bearbeta trä och konstruera byggnader. Med tiden och teknologins framsteg har yrket förändrats dramatiskt. Introduktionen av avancerade verktyg och maskiner har gjort snickarnas arbete effektivare och mer precist.

  Under 1900-talet såg Sverige en ökande urbanisering och en övergång till moderna byggnadstekniker. Snickare anpassade sig till dessa förändringar genom att omfamna nya metoder och material. Framväxten av prefabricerade komponenter och användningen av olika träbearbetningstekniker har gjort snickare än mer mångsidiga och eftertraktade.

  Snickare är viktiga när det kommer till olika bygg- och renoveringsprojekt. Här är några exempel på situationer där du kan behöva anlita en snickare:

  1. Bygga ett attefallshus: Att utöka bostadsutrymmet med ett attefallshus kräver expertis för att säkerställa att konstruktionen uppfyller byggnormer och säkerhetsstandarder.
  2. Renovera uterummet: Förvandla ditt uterum med hjälp av en snickare som kan skapa skräddarsydda lösningar för golv, väggar och tak.
  3. Bygga En altan: En snickare kan konstruera en stabil och estetiskt tilltalande altan som förlänger ditt utomhusutrymme.
  4. Byta fönster och dörrar: Ett effektivt sätt att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i ditt hem är att anlita en snickare för att installera nya fönster och dörrar.

  Att förstå när man ska anlita en snickare är viktigt för att säkerställa att projektet utförs på ett professionellt sätt och uppfyller de önskade standarderna.

  Redaktionen hade möjligheten att träffa en erfaren snickare som jobbar med kl-trä för att få inblick i hans vardag. Han delade med sig av sin passion för yrket och berättade om det han älskar mest (förutom att han fått ett nytt liv genom att besöka ett behandlingshem alkohol) – att omvandla kundernas idéer till fysiska strukturer. Han nämnde också de utmaningar som kan uppstå, särskilt när det gäller att fatta beslut om materialval och konstruktionsteknik. Som facket ST, och så vidare.

  När det kommer till materialval betonade snickaren vikten av att välja hållbara och miljövänliga alternativ. Han diskuterade även olika verktyg och redskap som är nödvändiga för att utföra sitt arbete effektivt och säkert. I vårt samtal fick vi en gedigen beskrivning av material såsom KL-trä, limfog, skruvdragare, plywood och isoleringsmaterial.

  För de som funderar på att anlita en snickare gav vår expert några projektidéer. Att renovera köket är en sådant exempel där det också behövs kompetens som elektriker och VVS-installatörer besitter. För de som är mer händiga och vill ta sig an mindre projekt själva, föreslog han enkla hemmafix som att bygga ett grönsaksland eller skapa egna trämöbler.

  Sammanfattningsvis har snickaryrket i Sverige genomgått en imponerande utveckling från timmermän till moderna yrkesmän. Att förstå när och varför man behöver anlita en snickare är avgörande för att säkerställa att bygg- och renoveringsprojekt genomförs framgångsrikt. Och oavsett om det är stora konstruktioner eller små hemmafix, är snickarens expertis avgörande för att skapa hållbara och vackra strukturer. Mer om detta och spelboerende nästa gång!

   

 • Hus och hem

  Solpaneler i Stockholm: Främjande av Hållbarhet

  Solpaneler i Stockholm: Främjande av Hållbarhet och Energiövergång

  Stockholm, Sveriges pulserande huvudstad, har tagit imot solpaneler som en viktig komponent i stadens strävan efter hållbarhet och en grön energiframtid. Denna övergång till solenergi speglar inte bara stadens engagemang för att bekämpa klimatförändringarna utan ger också möjligheter till ekonomiskt och socialt framsteg.

  Utnyttjande av takytor med elektriker Värmdö: En markant syn i Stockholms skyline är det ökande antalet solpaneler som pryder taken på både privata hem och företagsbyggnader. Denna strategiska användning av takytor har blivit ett kännetecken för stadens satsning på att utnyttja förnybara energikällor. Genom att omvandla solens strålar till elektricitet genererar solpanelerna en lokal och hållbar energikälla.

  Stadens stöd och incitament: Stockholms stad har aktivt stött övergången till solenergi genom att erbjuda olika incitament och ekonomiska förmåner. Detta inkluderar subventioner för installation av solpaneler samt skattelättnader för de som väljer att investera i förnybar energi. Stödet har stimulerat både privatpersoner och företag att omfamna solenergi och göra den till en del av sin energimix.

  Tekniska framsteg, elektriker Haninge och effektivitet: Tekniska framsteg inom solcellsteknik har varit avgörande för att öka effektiviteten och pålitligheten hos solpaneler. Den senaste generationens solceller är betydligt effektivare och kan producera mer el per kvadratmeter, vilket gör dem mer attraktiva och kostnadseffektiva för användare i Stockholm.

  Hållbarhet och minskad klimatpåverkan: Genom att omfamna solpaneler minskar Stockholm sin klimatpåverkan genom att minska beroendet av icke förnybara energikällor. Detta steg är i linje med stadens mål att bli koldioxidneutral och skapa en mer hållbar livsstil för dess invånare.

  Samhällsengagemang och medvetenhet: Invånare och företag i Stockholm har också spelat en avgörande roll genom att omfamna solenergi och installera solpaneler på sina egna byggnader. Detta samhällsengagemang och ökade medvetenhet om fördelarna med solenergi har skapat en positiv atmosfär och inspirerat andra att följa efter.

  Framtidsperspektiv med solceller Stockholm: Stockholm ser fram emot en framtid där solpaneler kommer att vara en integrerad del av stadens energiförsörjning. Genom att fortsätta investera i teknologiska innovationer och främja en kultur av hållbarhet positionerar sig staden som en föregångare inom solenergi, vilket kan inspirera andra städer att anta liknande initiativ för att skapa en mer hållbar och grön framtid.

  Samarbete och Partnerskap: En viktig aspekt av Stockholms solenergiprojekt är det pågående samarbetet mellan myndigheter, företag och forskningsinstitutioner. Detta partnerskap syftar till att främja innovation och möjliggöra gemensamma insatser för att öka användningen av solpaneler i staden. Genom att dela kunskap och resurser ökar möjligheterna att övervinna eventuella utmaningar och skapa en hållbarare energiframtid.

  Utblick över stadslandskapet: En rundtur genom Stockholm avslöjar solpaneler på både äldre och moderna byggnader. Denna diversifiering i användningen av solenergi visar på stadens flexibilitet och anpassningsförmåga när det gäller att integrera förnybara energikällor i stadens olika arkitektoniska stilar och miljöer.

  Bildandet av ett solenergi-community: Stockholm har inte bara investerat i fysiska solpanelinstallationer utan också främjat ett community för solenergientusiaster. Workshops, evenemang och utbildningsprogram har skapat ett engagerat samhälle som delar erfarenheter och kunskap om solenergi, vilket stärker stadens övergripande hållbarhetsinitiativ.

  Turism och hållbarhetsattraktioner: Stockholm har börjat marknadsföra sig som en hållbar turistdestination, och solpanelerna har blivit en del av staden som lockar besökare. Hållbarhetsturismen har ökat, och människor från hela världen besöker staden för att se dess framsteg inom förnybar energi och gröna teknologier.

  Framtiden för solpaneler i Stockholm: Medan solpaneler redan har blivit en viktig del av Stockholms energilandskap, finns det en stadig övertygelse om att detta bara är början. Framtiden ser ljus ut med fortsatta teknologiska innovationer, ökat samhällsengagemang och ständiga satsningar på hållbarhet från stadens sida. Stockholm strävar mot att vara en föregångare när det gäller att skapa en stad där solenergi och andra förnybara energiformer är normen snarare än undantaget.

  Stockholm har påtagligt visat att solpaneler inte bara är en teknologisk lösning utan också en symbol för stadsutveckling och medvetenhet om miljön. Genom att fortsätta att omfamna solenergi kommer Stockholm att fortsätta att vara en inspirationskälla för andra städer som söker en mer hållbar och grön framtid.

 • Mode

  Hårforskarens insiderscoop om hårets beståndsdelar

  Som en forskare inom området för hårvetenskap och sulfatfritt balsam är jag fascinerad av hårets kemiska struktur. Hår är en komplex struktur som består av flera lager, var och en med unika kemiska egenskaper. Att förstå hårets kemiska sammansättning kan hjälpa oss att utveckla bättre hårvårdsprodukter och behandlingar för att hålla håret friskt och starkt.

  Hår består huvudsakligen av keratin, ett protein som också finns i naglar och hud. Keratin består av aminosyror som är sammankopplade av peptidbindningar. Detta bildar en spiralformad struktur som ger håret dess styrka och elasticitet.

  Håret består också av flera lager – vilket gör det viktigt att skydda det med värmeskydd torrt hår. Ytterst finns kutikelskiktet, som består av flera lager av tunna skikt av keratin. Kutikelskiktet fungerar som en barriär som skyddar håret från yttre skador och påverkar också hur ljust håret ser ut. När kutikelskiktet är intakt, reflekteras ljuset från ytan, vilket ger håret en glansig och jämn yta. Men om kutikelskiktet är skadat kan håret se matt och frissigt ut.

  Under kutikelskiktet finns cortex, som utgör större delen av håret och innehåller mer än 90% av hårets totala protein. Cortex är den viktigaste delen av håret när det gäller styrka och elasticitet. Det är också den delen av håret där hårfärgen finns, och det är där hårstrået kan böjas utan att brytas.

  Innerst finns märgen, som utgör den centrala delen av hårstrået. Märgen består av lösa celler och luftfickor och spelar ingen större roll för hårets styrka och elasticitet.

  Förutom keratin innehåller håret också andra kemiska föreningar som kan påverka hårets egenskaper. Hårets pH-värde är till exempel viktigt för hårets hälsa. Normalt pH-värde för hår är mellan 4,5 och 5,5, vilket gör håret svagt surt. Om pH-värdet blir för högt eller för lågt kan det leda till skador på håret och hårbotten.

  Som forskare inom hårvetenskap strävar vi ständigt efter att förstå mer om hårets kemiska struktur för att utveckla bättre hårvårdsprodukter och behandlingar. Genom att förstå hårets kemiska sammansättning kan vi också hjälpa människor att hålla håret friskt och starkt genom att förhindra skador och återfukta håret på rätt sätt!

  En annan viktig faktor att ta hänsyn till, speciellt vid schampo för känslig hårbotten, när man talar om hårets kemiska struktur är dess vattenbindande förmåga. Hår har förmågan att absorbera fukt från omgivningen, vilket gör det möjligt för håret att bli mjukt och lättare att hantera. Men för mycket fukt kan också skada håret och göra det svagare och mer benäget att brytas.

  Därför är det viktigt att använda rätt hårvårdsprodukter som kan balansera hårets fuktighet och pH-värde. Schampo är en av de mest grundläggande produkterna för hårvård eftersom det hjälper till att rengöra håret från smuts och överflödigt fett, samtidigt som det bibehåller en hälsosam fuktbalans.

  Schampo består vanligtvis av en kombination av rengöringsmedel, fuktgivare och andra aktiva ingredienser som kan hjälpa till att stärka och skydda håret. Rekommendationer för schampot beror på hårets typ och hälsa, men generellt sett är det viktigt att använda ett schampo som är lämpligt för ens hårtyp och som inte torkar ut håret.

  Förutom schampo är det också viktigt att använda balsam och andra vårdande produkter som kan hjälpa till att återfukta och stärka håret. Att ta hand om håret på ett effektivt sätt genom att använda rätt hårvårdsprodukter kan bidra till att håret ser friskt, starkt och glänsande ut.

  Så ja, när hårets kemiska struktur betraktas inser vi att det är en rätt så… komplex och fascinerande del av hårvetenskapen. Att förstå hårets sammansättning kan hjälpa oss att utveckla bättre hårvårdsprodukter och behandlingar som kan hålla håret friskt och starkt. Schampo är en av de mest grundläggande produkterna för hårvård, eftersom det hjälper till att rengöra håret och bibehålla en hälsosam fuktbalans – med hjälp av en återfuktande hårinpackning!

   

 • Hus och hem,  Maskin och teknik

  6 tips på praktiska saker som går att köpa second hand

  6 tips på praktiska saker som går att köpa second hand

   

  Begagnat, second hand, andra hand – kärt barn har många namn. Att köpa kläder, produkter, teknik och andra prylar i andra hand är något som många gör idag. Det kan verkligen vara vad som helst, allt från begagnade mobiler till begagnade smycken och skor. Det finns en kollektiv medvetenhet idag, där vi människor värnar mer om att ta hand om planeten, än vad vi bryr oss om att köpa nya grejer. Det är dock en bra sak, såklart. Att handla produkter i andra hand istället för att köpa nya gynnar inte bara plånboken, det gynnar också miljön på sätt som är helt otroliga. Genom att spara in på att hela tiden köpa nytt kan vi minska på frakten, på dåliga arbetsvillkor och dessutom på avfallet som kommer av att vi hela tiden köper nytt. Det är ett otrolig bra sätt att ta hand om vår planet och något som kommer att gynna framtida generationer.

   

  Det finns många saker att köpa i andra hand. För den som inte redan vet det kan man få tag på allt från billiga datorer till märkeskläder, spelkonsoler och till och med en och annat gamingdator. Om det fortfarande inte känns lockande kan ni fortsätta läsa för att ta del av 6 tips på praktiska saker som går att köpa i andra hand.

   

  1. Teknik

   

  Om man är på jakt efter en datorskärm ska man spana in marketplace eller andra second hand butiker i närområdet. Det finns mängder av teknik som människor säljer i andra hand som fungerar hur bra som helst – och som kostar betydligt mycket mindre än vad nya produkter av samma stil och märke gör. Hitta mängder av begagnade datorer och annan teknik redan idag och slipp betala tusentals kronor för produkter som kanske ändå inte håller måttet i slutändan.

   

  1. Kläder

   

  Att man kan hitta riktigt snygga kläder i andra hand är ingenting nytt. Det finns verkligen hur mycket som helst att hitta, och speciellt på appar eller hemsidor där människor själva kan lägga ut sina kläder i andra hand. Det går dessutom att hitta unika fynd från märken eller tillverkare som inte finns längre på second hand. Det är ett otroligt bra sätt att hitta sin egen stil på, genom att kombinera kläder i andra hand med sin övriga garderob.

   

  1. Smycken och accessoarer

   

  Väskor, smycken, skor – ja, allt detta finns såklart också i andra hand. Precis som med kläder kan man dessutom hitta otroliga fynd och helt unika fynd i andra hand. Skor är en kategori som många söker sig blinda över i andra hand för att hitta unika modeller från 70 och 80-talet.

   

  1. Inredning

   

  Att inreda med andra hands möbler är något som kan ge lägenheten ett lyft! Köp hem en vintage byrå eller en uppsättning av äldre stolar och förvandla bostaden till något helt unikt. Det finns dessutom speciella butiker som enbart säljer vintage möbler – hur bra är inte det?

   

  1. Kurslitteratur

   

  För alla studenter där ute – ni vet väl att ni kan köpa i princip all kurslitteratur i andra hand? Ingen vill spendera flera tusenlappar i månaden på dyra böcker, när man istället kan hitta allt man behöver och lite till på praktiska andrahands hemsidor på nätet. Att köpa kurslitteratur i andra hand kan verkligen få CSN att räcka längre.

   

  1. Presenter

   

  Att köpa presenter är roligt men det blir lätt dyrt. Vill ungen ha en ny iPad? Köp en bärbar dator på second hand istället! Det sparar otroligt mycket pengar och kan dessutom vara bra för barn eller personer som är dåliga på att ta hand om prylar.

   

 • Maskin och teknik

  Tre saker att tänka på för att tvätta bilen på ett bra sätt

  Tre saker att tänka på för att tvätta bilen på ett bra sätt

   

  Att hålla bilen ren och fin är en viktig del i att bibehålla dess kvalitet och värde. En smutsig och dåligt skött bil minskar ofta i värde och är inte lika attraktiv på marknaden, än vad en ren och välskött bil är. Därför är det viktigt att alltid hålla sin bil i bra skick, oavsett vilken tid på året det är. Ett bra första steg till att hålla bilen ren är att tvätta den. Man kan antingen åka till en bilservice Göteborg och få hjälp att tvätta den, eller göra det själv. Om man ska göra det själv kan man tänka på följande saker.

   

  1. Insidan är lika viktig som utsidan

   

  När man tvättar bilen är det enkelt att bara tänka på utsidan, att den ska glänsa och bli riktigt ren. Men många glömmer bort att insidan är minst lika viktig! Om man lämnar in bilen på en rekond rengörs bilen på alla sätt och vis, både invändigt och utvändigt. Gör man det själv kan man börja med att dammsuga och dammtorka insidan av bilen, såväl som att vädra den och putsa rutorna invändigt.

   

  1. Svåra fläckar kan skada lacken

   

  Fågelbajs, eller andra riktigt svåra fläckar, kan skada lacken på bilen. Därför är det viktigt att alltid få bort dessa fläckar så fort man upptäcker dem, för att lacken inte ska bli fördärvad. Svårare fläckar kan vara tuffa att få bort själv, men genom att lämna in bilen för en bilrekond kan man få hjälp att få bort dem. innan du besöker tvätten kan det vara en bra ide att besöka någon som kan hjälpa dig byta däck.

   

  1. Kom ihåg underredet och under huven

   

  Precis som att bilens insida är viktig att göra rent, är även undersidan viktig! Under bilen finns viktiga delar som måste rengöras för att inte bli förstörda. Likaså under motorhuven. Det är enkelt att torka av under huven med en fuktig trasa, men var försiktig med känsliga delar.

 • Hus och hem

  När du behöver städfirma

  Det finns många anledning till att personer har behov av en städfirma. Här kan det gälla äldre par som har ett behov av regelbunden hemstädning. I andra fall kan det vara företag som behöver hjälp att städa kontoret eller lager-golvet. Efter det erbjuder även städfirmor storstädning och flyttstädning Vasastan.

  Vad är skillnaden mellan hemstädning och storstädning

  Skillnaden mellan regelbunden hemstädning Vasastan i jämförelse mot storstädning är inte speciellt stor. Det handla om att den ena städningen är större medan den andra sköter den vardagliga städningen.

  En person som är i behov av regelbunden hemstädning, kommer också oftast ha ett behov av storstädning Vasastan.

  Vad är en storstädning Vasastan

  När du anlitar en städfirma sollentuna för storstädning, betyder det den stora städning som normalt sker två till tre gånger per år. Det kan vara en vårstädning, höststädning eller en extra jul och nyårs-städning.

  Här plockas allt undan och golv samt målade väggar blir rengjorda. Det brukar också ingå att kläder från garderoberna får hänga ute i friska luften. Det är bara två saker som skiljer en storstädning från en hemstädning Vasastan.

  Vad är en hemstädning Vasastan

  När du anlitar en städfirma Vasastan för hemstädning, betyder det att de kommer hem och städar på vanligt vis. Här ingår det att damma och dammsuga samt skura golv. Eventuell städning av toaletter och badrum ingår också.

  Hemstädning är oftast en tjänst som du anlitar på regelbunden basis från en städfirma Vasastan. Det kan vara av olika anledningar som att det handlar om äldre par, ensamstående eller de barnfamiljer som helt enkelt inte har tid.

  Dra av RUT på tjänster från städfirma Vasastan

  Alla de tjänster som en städfirma erbjuder till privatpersoner ingår i det som klassas under hushållsnära tjänster. Det betyder att du har rätt till RUT avdrag med 50 % på den totala arbetskostnaden. Du kan göra avdrag upp till 75 000 kronor.

 • Företagande

  Tips när du ska lägga om taket

  Takrenoveringen är en av de allra största och viktigaste. Här hittar du några tips för att göra bra val och få ett hållbart och snyggt tak.

  Takläggning Stockholm

  Du har otaliga firmor att välja mellan och alla marknadsför sig som pålitliga, kunniga och förmånliga. Har du bekanta som äger villa i samma område kan du med god tur få bra tips av dem. Även om det har gått några år sedan någon i just din bekantskapskrets låtit utföra just den här renoveringen, så kan högst antagligen firmorna fortfarande utföra arbeten på samma nivå som tidigare.

  Hur hittar du då en pålitlig takläggare till exempel i Stockholm, om du inte får personliga rekommendationer? Takläggare Stockholm runt är generellt väldigt duktiga och branschen i sig är en sådan där du måste ha kunskap för att få utrymme på marknaden. Ett enda dåligt utfört arbete kommer att ge så dåligt rykte att företaget kan bli kortlivat. Följderna av ett bristfälligt tak är nämligen katastrofala för villaägaren.

  Många villaföreningar har samlade erfarenheter och tips. Det är ändå helt möjligt att hitta takläggare Stockholm stad såväl som kommun på nätet, utan att bli besviken.

  Tidpunkt för takläggning

  Det här är kanske den viktigaste faktorn då det kommer till takrenovering. En takläggning ska ske i god tid, innan problem uppstår. Hur vet du då när takläggningen är aktuell? Den tekniska åldern kan vara upp till hundra år för tegelpannor, fyrtio år för plåttak och allt från femton till trettio år för ett modernt papptak. Det är också stor skillnad på olika varianter av pannor, plåt eller papp. En grundregel är att du inte ska hitta minsta tecken på fukt under taket. Sådana tecken kan vara en unken doft, fuktfläckar eller till och med fuktiga material. Upptäcker du att ditt tak redan släppt igenom fukt måste problemet genast bli åtgärdat.

  9 smarta tips inför takläggning

  Med de här tipsen kommer du en lång bit på vägen. Sedan kan din takläggare hjälpa dig med resten.

  • Välj rätt tidpunkt. Du vill inte byta (och betala) tidigare än nödvändigt men inte heller vänta tills fuktskador uppstått.
  • Be om gratis inspektion. Många erbjuder gratis offerter. Det här är ett bra sätt att ta reda på renoveringsbehov och att ingen föreslår onödiga åtgärder som andra inte nämnt.
  • Satsa på kvalitet. Ett nytt tak höjer värdet på huset och tryggar hållbarheten. Få delar av huset är så viktiga att investera i.
  • Välj material med omsorg. Du är inte nödvändigtvis bunden vid det material du har. Men tänk på att du kan behöva bygglov om du byter.
  • Kräv en tydlig offert. Du vill veta exakt vad som ingår i jobbet. Men du vill också veta hur länge byggfirman tar ansvar för takets hållbarhet.
  • Läs in dig. När valet är gjort bör du ta reda på hur det ska göras, i stora drag.
  • Kräv öppen kommunikation. Du bör följa med jobbet på avstånd och kontrollera att det i stora drag stämmer överens med vad du lärt dig.
  • Passa på att låta skorstenar och hängrännor bli granskade på samma gång.
  • Njut av tryggheten i att ha gjort ett bra val. Belöna dig själv för ditt goda förarbete.

  Följer du de här tipsen har du alla förutsättningar för ett bra val och ett gott samarbeta med din takläggare. Den bästa takläggaren är så trygg både i sin kunskap och i kvaliteten på arbetet att allt sker öppet och du är välkommen att ifrågasätta. Dessutom håller hen tidtabellen åtminstone i stora drag. Vidare bör kostnaderna stämma överens med de uppskattade summorna. Kom ändå ihåg att överraskningar kan dyka upp, sådant som ingen kunnat förutse. Alltså är det bra att reservera en reservbudget också, för oförutsedda utgifter.

   

  Hur hittar du rätt takläggare?

  Bor du i tex Nacka, så söker du på Takläggare Nacka 

  Samma sak gäller för tex tyrseö, bara sök i google på takläggare tyresö

  Thats it for now! välkommen tillbaka

 • Skönhet och hälsa

  Håraccessoarer i siden, varför då?

  Visste du att valet av håraccessoarer kan ha ganska stor betydelse för slitaget på ditt hår? Hårsnoddar med metall är till exempel en riktig bov när det kommer till mekaniskt slitage. Har du dessutom lockigt hår eller tunna hårstrån så har detta ännu större betydelse. Därför väljer många håraccessoarer i siden! Siden eller silke, är ett fantastiskt material för hud och hår eftersom det dels är väldigt följsamt, men också hjälper hud och hår att behålla fukt. Faktum är att vissa material drar fukt från håret, vilket leder till att det i längden blir mer skört.

  Av denna anledning väljer många personer med lockigt eller slitet hår att använda sig av håraccessoarer i siden eller silke, och de sover ofta också med sidenörngott. Så var ska du börja om du vill börja din sidenresa?

  1. Testa en scrunchie siden
  En scrunchie är det absolut mest skonsamma för ett hår! Välj gärna en i siden eller silke, så kommer du att vara så snäll du kan emot ditt hår. Välj gärna av god kvalitet också, t ex i mulberry silk, de håller bra och håller sig fina längre än scrunchies av lägre kvalitet.

  2. Siden hårsnodd fungerar också toppen!
  Vill du ha något lite nättare kan du kika på hårsnoddar av siden, dessa är också väldigt skonsamma. En hårsnodd är något mindre och tajtare än en scrunchie, men trots det lite roligare än en trött hårsnodd från stormarknaden.

  3. Hårband och sidenscrunchie!
  Om du tycker om att styla håret finns det paket med både hårband och sidenscrunchie. Dessa är toppen för dig som vill ha ett elegant set att styla dig med, men även kunna använda dem en och en.

  Sammanfattning om håraccessoarer siden:

  Ett jättebra val för dig som vill vara så skonsam som möjligt i hur du hanterar ditt hår. Känner du att du gör allt rätt, med detta menar vi: använder bra schampo anpassat för ditt hår, har rätt balans av fukt och protein, undviker att värmestyla och behandla håret med blekning osv, men att håret ändå känns slitet… ja, då är detta verkligen nästa steg i att ta din hårvårdsrutin till nästa nivå.

 • Skönhet och hälsa

  Skönhetsprodukter som gör dig fin för sommaren

  Sommaren står inför dörren och snart är det varmt och härligt ute hela tiden. Som skönhetsfantast, eller för den delen latmask, så finns det skönhetsknep att ta till för att vara så fin och fräsch som möjligt inför sommaren. Vi pratar t. ex färga fransarna, brun-utan-sol och liknande!

  Testa ett ögonfransserum
  En av de absolut mest populära skönhetsprodukterna just nu är ögonfransserum, detta eftersom det naturligt ger långa och vackra fransar. Xlash Eyelash Serum är kanske det absolut mest populära i Sverige just nu och det är inte svårt att förstå när det fungerar så väl. Det är bara att applicera varje dag i sex veckor och sedan har du drömsvepet!

  En välmående hud
  Satsa på att stärka din hud så mycket du kan inför sommaren! En stark hud är en glad hud och det är alltid rätt. Har du känslig hud kan du spana in ett av de senaste skönhetsmärkena, som är en stor snackis i Sverige just nu, nämligen MANTLE. Deras produkter innehåller bland annat CBD-olja som verkar lugnande på huden men som även fungerar antiinflammatoriskt. Det innebär att du får en klar, stark och fin hud.

  Arbeta anti-age

  Är du en glad 40plussare? Då ska du absolut inte snooza på Filorga Time-Filler, detta är en superpopulär serie från Filorga, bland annat med en kräm som plumpar huden, reducerar rynkor och fina linjer.

  Skydda huden
  Visste du att solen är det som åldrar dig absolut mest? Därför är den absolut bästa anti-age-kuren faktiskt att skydda huden och se till att den har bästa möjliga förutsättningar att undvika solskador under sommaren. Då pratar vi alltså solskydd, det är superviktigt och du ska applicera varje dag, med hög spf och dessutom inte snåla. Faktum är att de flesta faktiskt använder alldeles för liten mängd, så ta lite mer än du tror och är du ute i solen – applicera ofta. För att förstärka effekten av ditt solskydd kan du använda en produkt med vitamin C under. Vitamin C är en fantastisk antioxidant som skyddar mot solskador. Tillsammans med solskydd är de en superduo!

  Testa t ex Exuviance AF Vitamin C20 Capsules, effektiva små kapslar med högpotent vitamin c. Du kan även testa Peter Thomas Roth Potent C Power Serum som kommer i en mer traditionell förpackning. Oavsett så rekommenderar vi dig att tänka på hur du arbetar med din hudvård för att ta hand om din hud och undvika solskador. På så sätt är du fin både i sommar och senare i livet.

 • Skönhet och hälsa

  Vad är microneedling?

  Har du gått och funderat på vad behandlingen microneedling egentligen är och om det kan vara värt att testa? Idag finns det en uppsjö av ansiktsbehandlingar som går att göra på klinik och däribland Dermapen Microneedling som du kanske har hört talas om ifall du är insatt i skönhetsvärlden.

  Fördelen med Microneedling är att den arbetar på flera olika hudproblem, inte bara för ett specifikt. Därför finns det många personer, med olika hudproblem, som kan dra nytta av den här behandlingsmetoden. Den här metoden går ut på att skapa kontrollerade ”skador” i huden med mikronålar. Det gör att huden och kroppen vill påbörja en reparation av skadan och där börjas kollagen att produceras för att påskynda läkningsprocessen.

  När behandlingen är klar och nya kapillärer har bildats i huden kommer resultatet även ge ett föryngrat utseende med förbättrad struktur. Vissa andra laserbehandlingar som görs för att uppnå samma resultat kan ha längre läkningstid än vad Dermapen har, vilket gör det här till en fördelaktig behandling. Oftast brukar man behöva upp till 6 behandlingar med Dermapen beroende på vilken hudtyp man har samt vilket ”skick” huden befinner sig i. Nedan följer några användningsområden som Microneedling kan användas för:

  Pigmentfläckar är ett vanligt förekommande problem hos många. Förändringarna kan uppstå av lite olika anledningar och däribland solskador och melasma. Men dessa faktorer behöver inte spela någon roll utan kan uppstå ändå.

  Hudföryngring i form av fina linjer, akne eller förstorade porer går även dessa att behandla med just Dermapen Microneedling. Mer ytliga behandlingar kan användas som en så kallad ”Red Carpet Treatment” för att ge huden en boost av återfuktning.

  När den här behandlingen har gjorts kan du få en lätt rodnad i huden, vilket är ett tecken på att behandlingen har skapad den inflammatoriska processen. Rodnaden brukar lägga sig efter ett par timmar och efter behandlingen kan du uppleva torrhet och flagnande. Kolla alltid med din klinik vad de rekommenderar och vad du specifikt bör undvika de kommande dagarna efter behandlingen. Sedan finns det en behandlingsmetod som heter Dermapen Cryo – kolla med din klinik för mer info!

 • Maskin och teknik

  Behöver du en ny mobiltelefon?

  Har din telefon blivit för gammal eller råkat gå sönder?
  Att börja se sig om efter en ny mobiltelefon är något som man gör rätt snabbt och marknaden kan vara lite förvirrande.
  Vi alla flesta vill ha så ny modern telefon som möjligt men till så lågt pris som möjligt.
  Många känner inte till alternativet att köpa en begagnad iPhone från ett företag som ger 12 månaders garanti finns.

  Genom att köpa begagnad iPhone så sparar man på miljön och sina pengar samtidigt.
  Man får i handen en telefon som både ser och känns som ny och som man garanterat kommer att bli nöjd med.
  Det är inte alla som vill ha en iPhone så det finns även andra populära märken och telefoner att välja mellan.
  En begagnad Samsung är en telefon som många kan vara intresserad utav att äga.

  Oavsett vilken telefon man väljer att köpa begagnat så gör man en stor sak för miljön.
  Varje telefon som tillverkas skapar väldigt mycket avfall, tittar man bak i produktionsledet till alla råmaterial som går åt till att göra en mobiltelefon så är det flera ton restprodukter och avfall som bildas. Genom att återvinna sin telefon och köpa begagnat så bidrar man till miljön och minskat avfall.

  Att telefonen är helt tömd och genomgången är en självklarhet och man kan dessutom vara säker på att telefonen inte är stulen eller låst på något sätt.
  Så minska din klimatpåverkan genom att köpa begagnat istället för nytt, skillnaden mellan en ny och en begagnad telefon som är förra årets toppmodell är inte så stor skillnad i prestanda men däremot en stor skillnad på priset. Hastigheten och laddtiderna mellan en ny och en begagnad telefon är nästintill omärkbar och om batteriet skulle vara något sämre med kortare batteritid så går detta att lösa väldigt lätt och snabbt.

   

   

 • Maskin och teknik

  Populära inventarier inom verkstad och företag.

  En smådelstvätt används till att rengöra mindre mekaniska delar.
  Den fungerar på det sättet att rengöringsvätska sprutas ut genom munstycken som är riktade mot delarna.
  Metoden fungerar för det mesta väldigt bra för sig själv men man bör alltid kontrollera delarna och borsta av dem för att få av det sista.
  Effektivt mot oljiga delar där det har under tid byggts upp hårda lager.
  Vätskan som används är ofta någon form av avfettningsmedel som cirkuleras och som kan användas många gånger om så länge den filtreras.
  Smådelstvättar finns i flera olika storlekar och det finns både större och mindre som motsvarar behovet som man har.

  Ringnyckelsats är något som finns i dom allra flesta verkstäder och i välsorterade hobbygarage, multiverktyg i all ära som en skiftnyckel men i dom allra flesta fallen föredrar man en klassisk ringnyckel eller blocknyckel till sitt arbete. Ringnycklar finns i olika utföranden där det finns fasta ringnycklar, öppna ringnycklar och ringspärrnycklar.
  En öppen ringnyckel är användbart till att spänna nipplar eller andra kransar runt rör där man vill ha ett bra grepp runt om för att förhindra att man skadar godset.
  Bromsrör till bilar är en vanlig sak man har öppna ringnycklar till, även hydrauliska kopplingar kan man med fördel spänna med öppna ringnycklar.

  MIGsvetsar använder man till att sammanfoga två bitar av metall till ett större stycke, det finns många olika användningsområden där en svets är bra till hands.
  Att svetsa med MIG är något man helst gör inomhus eftersom den skyddande gasen som omger svetsfogen är vindkänslig och blåses lätt bort.
  Vill man kunna svetsa med MIG utomhus så går det om man byter ut tråden till en rörtråd som är fylld med flussmedel som skyddar fogen, dessa svetsfogar är svårare att få snygga och det blir en hel del kladd att torka bort efteråt.

  Mutterdragare tryckluft är ett måste på verkstäder som ofta spänner eller lossar på lite kraftigare bultar och muttrar.
  Man ser ofta dessa verktyg på däckverkstäder där man hör det väl förknippade ljudet från dessa.
  Varför man vill använda sig utav tryckluft är så pass enkelt att dessa maskiner arbetar snabbare och kan användas kontinuerligt då tryckluften kyler ner mutterdragaren.
  Hög hastighet och styrka när man behöver det förutsatt att man har en tillräckligt stor kompressor som hinner med arbetsbelastningen.
  Det man betalar extra med att använda sig av luft till verktyg vinner man i hållbarhet och kontinuitet.

  Arbetar man med fordon så är det alltid bra att ha en pålitlig luftpåfyllare med antingen en digital eller analog manometer.
  Fördelen med en digital manometer är att den visar tydligt vilket lufttryck det är i däcket vilket minskar risken för felläsningar.
  En digital display är även upplyst vilket är en fördel på den mörkare delen av året där man ibland står utomhus med den långa luftslangen uppdragen och man ska pumpa upp ett däck.
  Med en digital luftpåfyllare så slipper man stå med ficklampan i munnen för att se på en analog mätare fler gånger.

  Ibland så har man behov att ta med sig tryckluft ut och då finns det en del olika sorters 12V kompressor som man kan ta med sig i sitt fordon.
  Eftersom man alltid som standard har ett så kallat cigguttag i bilen så är det inga problem att använda sig av kompressorn.
  Om man använder kompressor ofta så monterar man gärna fast den och kopplar den direkt till ett batteri i bilen som laddas upp när man har motorn igång.
  Tryckluft kan användas till mer än bara att pumpa upp däck på fordon utan även till andra diverse luftdrivna verktyg som kan visa sig att vara användbara vid arbete utomhus.

 • Hus och hem

  Varför ska man anlita flyttstädning av firma?

  Att flytta är något som tar tid och som kräver planering från första början.
  Om man inte anlitat en flyttfirma för flytten så har man mindre tid över till flyttstädningen.

  Fler och fler anlitar städfirma Västerås för att dom istället ska utföra flyttstädningen, det ger dig mer tid över till själva flytten som oftast brukar bli stressigt och helt uttömmande av krafter.
  En flyttstädning är en städning som är väldigt noggrann och som i dom flesta fallen när man flyttar från lägenhet ska besiktas.
  Är inte städningen godkänd så får man göra om den eller betala kostnaden för en flyttstädning Solna.

  Det finns flyttfirma Västerås som både erbjuder flytt och städ i ett paket, det kan vara mycket fördelaktigt att ha samma firma som sköter allt.
  En flyttstädning innebär att bostadens ytor är rena och fria från smuts, detta innebär samtliga ytor ovanpå, under, och bakom alla saker.
  Vanligtvis utför man inte sin städning i hushållet genom att dra ut kyl och frys för att kunna torka rent bakom och på golv.

  Den rejäla städinsatsen som en flyttstädning innebär omfattar alltså mer än det vanliga innebärande bland annat följande:
  Rengöring av alla kolv där det ska dammsugas och sedan våttorkas.
  Våttorka alla ytor, hyllor och skåp, då menas det alla ytor både insida, utsida samt ovanpå och undertill.
  Spisen ska rengöras både insidan och utsidan där alla svarta inbrända ytor ska skrubbas rena.
  Att rengöra spisen tar lång tid och har man plåtar till denna som är inbrända och har svarta fläckar så kan det ta några timmar att åtgärda detta.

  Kylskåp och frys ska stängas av, avfrostas och till slut torkas ur, glöm inte sätta något mellan så att dörren inte stängs helt till kyl och frys.
  Minsta lilla fukta som inte får avdunsta skapar en tråkig doft i en kyl eller frys om dörren är helt stängd och att vitvaran är avstängd.

  Golvbrunnar ska rensas och om man har badkar så ska det rengöras under badkaret.
  Kakel och glasytor ska torkas av på toaletten där toalettstol och vask även ska ha en noggrann genomgång.

  Det ingår i flyttstädningen att även ta hand om balkong och förrådsutrymmet.
  Nu har vi bara skrapat på ytan lite när det gäller flyttstädning Eskilstuna. Det är mycket som förväntas för att det inte ska uppstå en tvist mellan dig och dom nya som ska flytta in.
  Det krävs att man avsätter några dagar till planerandet och utförandet av en flyttstädning för att resultatet ska bli bra.

  Har man en större bostad med flera biutrymmen som garage och även uteplats med trädgård så kan jobbet som ska göras bli enormt påfrestande där man får avsätta hela dagar och ta ledigt från sitt arbete för att hinna med allt. Att anlita städfirma innebär flera fördelar där man bland annat kan fokusera på den egentliga flytten om vart man vill ha sina saker och hur man ska möblera.
  Man vill ju för det mesta lämna det gamla bakom sig och koncentrera sig på det nya, genom att anlita städfirma Uppsala så kan man vara helt säker på att allt lämnas i bra skick till nästa boende.

  En städfirma har rutiner och vet vad som förväntas av en flyttstädning, man behöver dessutom inte lämna kvar städmaterial för företaget har med sig egna om något mer effektiva redskap för ändamålet. Professionella städfirmor vet om hur man rengör olika ytor och material på det mest effektiva sätten.
  Dom flesta firmor som erbjuder flyttstädning Uppsala har en beskrivning på vad som ingår så man får gå igenom denna tillsammans med firman för att säkerställa att det täcker alla berörda delar och områden av det som måste göras.

  Saknas det något på arbetsbeskrivningen så får man avtala fram detta med företaget så det är tydligt och detaljerat för dom som ska utföra städningen.
  Det är viktigt att förväntningarna man har motsvarar det som görs av företaget och det är inte något som är självklart om man inte går igenom detta tillsammans med en representant från städfirman.

  När man ska anlita en städfirma Stockholm för flyttstädning så är det viktigt att man har framförhållning och bokar detta i tid.
  Man ska även kunna ge företaget en hel arbetsdag till städningen själva så man inte håller på att flyttar kartonger samtidigt.
  Det är vanligtvis i månadsslutet som en flyttstädning ska göras så man ska räkna med att dagen man vill ha inte är tillgänglig om man inte är riktigt tidigt ute.
  Man får därför lämna lite marginal åt städningen på några dagar så att städföretaget kan planera in din flyttstädning Stockholm.

  Eftersom man inte alltid kan få en flyttstädning Uppsala dagen innan nycklarna lämnas så ger dom flesta städföretagen en garanti på städningen som varar några dagar så att det täcker överlämnandet av nycklarna. Skulle någon brist i städningen upptäckas inom garantitiden så åtgärdas detta.
  Man kan om man vill ta in flera offerter från olika företag i samband med att man pratar med vänner om referenser.

  Genom att låta företaget veta att man tar in flera offerter så vet man att företaget kommer göra sitt yttersta för att se till så du blir nöjd med städningen.
  Det kan vara intressant och bra att veta om städfirman har några behörigheter, diplom eller certifieringar som visar att städningen kommer att hålla en viss kvalitet.

   

   

 • Mode

  Trendiga vårskor för alla

  Snart står våren äntligen för dörren och vad kan vara härligare än att förnya sin garderob inför en ny säsong? När våren kommer vet vi att även sommaren nalkas inom kort. Våren innebär tunnare jackor och lättare skor. De tunga vinterkängorna ställs på hyllan och den tjocka dunjckan packas ner för att inte plockas fram förrän sen höst igen.

  Vid varje ny årstid, speciellt när vi går mot ljusare tider, är det många som känner ett sug för att förnya innehållet i sin garderob. Här kan det vara vettigt att välja val som är hållbara och som funkar över tid, både för regniga dagar men även varmare dagar i vårsolen. Men det är inte alltid plånboken tillåter att förnya garderoben varje säsong och därför är det värt att handla hållbart. Dessutom är det viktigare än någonsin att vi tänker på vilka köp vi gör och inte handlar bara för att.

  Här kanske ett par rubber boots i en overknee modell till våren kan vara det som får flytta in till dig? Det viktigaste att tänka på när du står inför ett eventuellt köp är att du går till dig själv och funderar över vad som passar din smak och vad du faktiskt kommer få användning av. Vad gäller sko bör du fundera på om du är mer bekväm i en snygg klack eller om det passar bättre att välja en lågsko istället.

  Just over knee-stövlar är en långvarig trend som håller i sig år efter år. Det är väldigt förståeligt med tanke på att denna sko går att matcha på väldigt många sätt – som pricken över i:et till en kortare klänning eller blazer, eller tillsammans med ett par jeans under en kyligare dag. Det är den perfekta skon för att ge lite lyx i vardagen. Valen är många och det är helt upp till dig hur du vill klä dig nu i vår!

 • Skönhet och hälsa

  Så väljer du ditt röda julläppstift (så att det äntligen blir rätt!)

  Vilket läppstift ska man välja? Har du blivit lite avskräckt av dina senaste köp då det är något som ser lite off ut? Känns det som att du inte passar i läppstift? Det finns otroligt många färger, finishar och märken att marknaden fullkomligt svämmar över. Men, det det kommer ner till är färglära och du har garanterat råkat ut för fel underton i dina tidigare läppstifts köp.

  Vilken underton har du?

  Allt kommer ner till vilken underton din hud har. Det kan vara svårt att veta när man inte har gått en makeup artist utbildning. Det finns massvis av olika undertoner men för enkelhetens skull delar vi in dem i 3 olika; varm, kall och neutral. En olivunderton räknas i de flesta fallen till neutral och en persikounderton som kall. När du har beslutat vilken underton du har så är det även viktigt att se till vilken mörkhet eller ljushet din hud har. Vill du ha en mörkt vinröd läpp eller en klarröd ljusare färg? Allt kommer ner till smaksak, men det kan vara bra att utgå ifrån sin hudton även när man väljer mörkhet på läppstiftet. En ljus hud kan se smått sjuk ut i en för djup ton och tvärt om med en djupare hudton i en ljusare färg.

  Vilken finish av läppstiftet vill du ha?

  När du har klarlagt underton på din hud, vilken mörkhet och självklart nyans så är det bara att börja leta! Det finns ju även olika finishar att ta hänsyn till. Hur mår dina läppar? Är det torra så kanske ett krämigare läppstift med glossig finish är att föredra. Har du tagit hand om dina läppar och vill ha längre hållbarhet på läppstiftet, ska du satsa på ett matt. Det finns även ett mellanting som kallas för satinfinish.

  Våra topp 3 bästa röda julläppstift!

  I detta inlägg tänkte vi dela med oss av de 3 bästa julröda läppfärgerna. Vi har valt ett i varje underton för att göra det så enkelt för dig som möjligt att hitta rätt nyans.

  1. Dior Rouge Dior 999 (Matt & glossigt). Diors nummer 999 är en klassiker som varken drar åt det kalla blå hållet och heller inte mot det varma orangea/gula hållet. Det ligger fantastiskt mittemellan. Det här är en bra nyans för ALLA, oavsett underton. Det är ett säkert kort om du är osäker på vilken nyans du ska välja eller bara vill ha ett rött läppstift som inte sticker ut för mycket.
  2. MAC Retromatte lipstick – Ruby Wuu. Detta superkalla läppstift är perfekt för dig som vill ha den röda och blåskiftande läppfärgen. Detta ser du tydligt har en kall krispigt blå underton som fungerar perfekt till en kall hudton. Detta är ett retromatte läppstift vilket betyder att det är riktigt matt. Se till att förbereda läpparna med en skrubb och läppbalsam innan applicering.
  3. bareMinerals Mineralist Hydra-smoothing lipstick – Energy. Detta klart orange-röda läppstift är perfekt för dig med varm eller neutral underton och fungerar lika bra året runt. Ett varmt läppstift kan man komma undan med även när man har en solbränna och är riktigt snyggt till blåa ögon då kontrasten får dem att poppa!

  Vill du lära dig mer om hur du ska välja läppstiftsfärg, appliceringstekniker och så många mer knep? Spana in Minmakeuputbildning.se make up artist utbildning.

 • Företagande

  Nikotinpåsar för alla tillfällen

  Idag finns det mängder med olika varianter av alternativ till det traditionella snuset. En populär produkt som har blivit stor på marknaden är vita nikotinpåsar helt fria från tobak. Här finns det smakvarianter i mängder från ett brett urval av varumärken.

  Några exempel på produkter kan vara

  Tack vare att nikotinpåsar har växt och blivit omåttligt populära de senaste åren finns det ett brett urval att välja mellan. Här hittar du allt från starka påsar med smak av min till lite lättare varianter som smakar bärigt. Precis som med allt annat finns det något för alla smaker!

  Fördelarna med att välja nikotinpåsar utan tobak istället för vanligt snus är många och det är allt fler idag som väljer att testa detta istället för vanligt snus med tobak. Till att börja med är nikotinpåsarna mindre rinniga, även om de fortfarande är fuktiga för en fräschare användning. Dessutom missfärgar det inte tänderna alls på samma sätt som det vanliga snuset med tobak. Nikotinpåsar finns även i mindre format för att enkelt kunna användas på jobbet eller i andra sammanhang där du inte vill att påsen ska synas under läppen. Hos Mynicco hittar du en mängd olika produkter med olika smaker och styrkor!

 • Hus och hem

  Vad för material ska man använda till en renovering?

  När man renoverar hemma så vill man ha ett hållbart material som håller länge och som inte förändrar sig på grund av fukt och temperaturförändringar. Limfog är ett sånt material som inte förändrar sig eftersom det är skapat av mindre bitar som har limmats och pressats ihop. Innan man sätter ihop dom här bitarna till limträskivor så genomgår virket flera steg innan. För det första så låter man virket stå och vila upp till ett år innan man tar det till första steget, detta slipper man med Limträskiva.

  Virket måste nämligen torka och ha en viss luftfuktighet innan man börjar bearbeta det. Är virket för fuktigt så kan det svänga och böja sig, detta kallar man för att trät bildar kosvans och det vill man undvika i allra högsta grad. Efter virket har torkat så sågar man det i mindre bitar som ställs i ett kontrollerat utrymme så man får den exakta luftfuktigheten man vill ha på virket. När virket är tillräckligt torrt så börjar man slipa och kapa virket till den storleken man använder till skivorna.

  Slipningen är extremt noggrann och det får inte slå fel på en millimeter på slipningen. Alla bitar handsorteras i olika klassificeringar och kvaliteter där man sedan sätter ihop och pusslar så man får enhetliga färgnyanser så allt passar ihop. Slutprodukten blir ett trästycke som är 100% trä rakt igenom som passar till alla byggen.

 • Företagande

  Starta egen firma

  När man ska starta eget företag så är ekonomin den allra viktigaste förutsättningen för att det ska fungera. Där finns många regler runt om avgifter,moms och avdrag som man bör kunna.
  Dom flesta företagen runt Stockholm anlitar en redovisningsbyrå Stockholm som hjälper till från början.

  Det är viktigt att hålla koll på bokföring och månadsbokslut så att det blir rätt från början. Skatteverket kan ha rätt kraftiga böter om man gör fel från början. Spelar ingen roll om det handlar om bokföring Stockholm eller på någon annan plats i landet för det är samma regler överallt.

  Det är krav på att spara all bokföring i 7 år efter bokslut på något sätt så du lätt kan ta fram det ifall skattemyndigheten vill granska något. Det är inte lätt att vara egenföretagare eftersom man måste räkna ut vad för pris man ska ta ut mot andra och samtidigt ha en vinstmarginal som betalar räkningar och betalar ut lön.

  Man kan räkna grovt att med alla avgifter och moms så får man behålla ungefär hälften av vad man tjänar in. Se till att ha en bra affärsidé så pengarna rullar in så löser din bokföringsfirma resten åt dig. Glöm inte att registrera ditt företag på bolagsverket och skaffa momsnummer.

 • Hus och hem

  Festfixarens bästa tips.

  När man ska bjuda hem gäster för att ha fest så är det inte bara att ta det som det kommer utan man måste planera. Först och främst så måste du ha det rent och städat hemma, då beställer du hemstädning för att kunna koncentrera dig på annat viktigare. Hitta gärna en städfirma i närheten av dig så om du bor i Tyresö så söker du på hemstädning Tyresö.

  Glöm inte att ta reda på om några av dina gäster har matallergier så du inte väljer fel sorts mat. Ska alkohol vara inblandat så se till att det finns tillräckligt många alkoholfria alternativ. Du vill inte att folk blir så fulla så att saker går itu på din fest. Efter festen kan du boka städning efter fest för en snabb återhämtning till vardagen.

  När du planerar din fest så kan du förslagsvis ha ett tema på festen där man påverkar sin klädsel eller något liknande. Som ett exempel så kan du välja att ha en grön fest och lämna det över till fri tolkning. Vissa kommer att klä sig i några gröna kläder, ta med gröna drinkar eller varför inte se till att allt är så miljövänligt som möjligt. Ha en trevlig fest.

 • Hus och hem

  Trevliga tips för flytt av bohag

  Det är dags att flytta till Huddinge och du har kontaktat en flyttfirma Huddinge som ska komma och hjälpa dig. Även om man har beställt hjälp med att packa så kan man förbereda sig lite ändå så inte hela dagen går åt till att packa.

  Böcker skall packas stående i lådorna och du ska se till så att lådorna som blir packade står stabilt och inte i vägen för flytthjälpen. Ska man flytta till Huddinge så är det smartast att välja ett lokalt bolag för bohagsflytt Huddinge så man kan hålla kostnaderna nere.

  Det vanligaste felet man gör är att man packar ner skräp som man egentligen borde kastat och ställer kartongerna i hallen nära ytterdörren. När man ställer kartongerna vid ytterdörren så är det stor risk att det blir trångt och svårt att komma in och ut. Det är bättre att ställa kartongerna i det rummet som är närmast ytterdörren så går det smidigare.

  Många glömmer bort att det är fysiskt påfrestande att flytta och på så sätt glömmer bort att dricka vätska. Ställ gärna fram några burkar eller småflaskor som man enkelt kan nå vid behov. Håll även koll på tiden så att man tar paus vid jämna mellanrum.